مدیریت دانش / ضرورت مدیریت دانش سازمانی

مدیریت دانش یک انتخاب یا یک نیاز؟

 

در سال‌های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است.جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان‌ها با قدرت دانش می‌توانند برتری­ های بلند مدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات یافته‌اند که مدیریت دانش برخلاف مدیریت‌های دیگر زود گذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور بنا به اهمیت نقش مدیریت دانش و فناوری به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش در اقتصاد نوین توجه خاصی به آن شده است.

 شرایط و فضای رقابتی سازمان‌ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. به گونه­ ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمان‌ها به مراتب بیشتر از توان پاسخگویی و تطبیق آنهاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمان‌ها به وجود آورده است. در این میان تنها سازمان‌هایی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند. به نظر دانشمندان حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان تنها به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است تا بتوانند به صورت مستمر به خلق دانش‌های نو در سازمان بپردازند.

 

ضرورت مدیریت دانش