مدیریت دانش / تاریخچه مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش


تاریخچه

«کارل اریک اسویبی» حسابدار سوئدی در دهه 90 میلادی زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود متوجه نکته جالبی شد. سهام بسیاری از این شرکت‌ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری، ارزشی در حدود چند کرون سوئد و حتی یک کرون نشان می‌دادند. در حالی که قیمت واقعی این شرکت‌ها که سهامداران حاضر به فروش آن بودند، بسیار بیشتر از قیمت‌هایی بود که محاسبات حسابداری نشان می‌داد. اسویبی پس از بررسی‌های مختلف متوجه شد که بخش اعظم از این اختلاف (اختلاف بین ارزش شرکت‌ها در بازار سهام و قیمت دارایی­های مشهود آنها) به «سرمایه‌های دانشی» درون سازمان‌ها برمی گردد و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی­شان است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی‌ها در ترازنامه‌های حسابداری بود، چرا که اساساً چیزی تحت عنوان مفهوم «سرمایه‌های ناملموس» وجود نداشت.

فعالیت­های اسویبی و پس از آن بکمن، نوناکا، ویگ و ... باعث گردید توجه صنعتگران و عالمان علوم صنعتی به سرمایه‌ای بس عظیم، یعنی سرمایه­ای که با وجود تولید اکثریت ارزش افزوده کالا، کمتر مورد مدیریت، ساماندهی و برنامه­ریزی افزایشی قرار می‌گرفت، جلب شود.

در حال حاضر علم مدیریت دانش و مطالب مربوط به آن با سرعت باور نکردنی در حال رشد است و تقریبا80 درصد شرکت‌های حاضر در رقابت جهانی، سرمایه گذاری روی فرآیندها و تکنیک‌های آن را آغاز کرده‌اند. در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ دنیا واحدهای درسی مربوط به مدیریت دانش تدریس می‌شود و صدها عنوان کتاب معتبر علمی و هزاران مقاله در این زمینه وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد کشفی که اسویبی انجام داد به تدریج به دغدغه اول همه شرکت‌های بزرگ دنیا برای مدیریت دارایی‌ها و پیشرفت‌ها تبدیل شده است.